νωθρός


νωθρός
-ή, -ό (ΑΜ νωθρός, -ά, -όν)
1. βραδυκίνητος, οκνηρός, χαύνος
2. ανόητος, βραδύνους («νωθροί πως ἀπαντῶσι περὶ τὰς μαθήσεις», Πλάτ.)
αρχ.
1. (για τις αισθήσεις) αμβλύς («ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῑς ἀκοαῑς», ΚΔ)
2. μικρός, ανίσχυρος
3. αυτός που κάνει κάποιον οκνηρό.
επίρρ...
νωθρώς και -ά (ΑΜ νωθρῶς, Α και νωθρά)
1. με δυσκίνητο τρόπο, χαλαρά, με χαυνότητα
2. με ανόητο τρόπο, βλακωδώς
αρχ.
1. βαθμηδόν και ήρεμα
2. ηδυπαθώς.
[ΕΤΥΜΟΛ. < νωθής* «οκνηρός, βραδύνους» + επίθημα -ρός (πρβλ. νέκυς: νεκρός)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • νωθρός — heavy masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νωθρός — ή, ό ράθυμος, αργοκίνητος, οκνηρός, οκνός, τεμπέλης …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • νωθρότερον — νωθρός heavy adverbial comp νωθρός heavy masc acc comp sg νωθρός heavy neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νωθροτάτων — νωθρός heavy fem gen superl pl νωθρός heavy masc/neut gen superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νωθροτέρων — νωθρός heavy fem gen comp pl νωθρός heavy masc/neut gen comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νωθρῶν — νωθρός heavy fem gen pl νωθρός heavy masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νωθρόν — νωθρός heavy masc acc sg νωθρός heavy neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νωθρότατα — νωθρός heavy adverbial superl νωθρός heavy neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νωθρότατον — νωθρός heavy masc acc superl sg νωθρός heavy neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νωθραῖς — νωθρός heavy fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.